Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία του “Οδηγός Λαγκαδά” (www.odigoslagada.gr). Η υπηρεσία που παρέχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, καθώς και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, φωτογραφιών ή video μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση. Η εμπορική χρήση του διαδικτυακού τόπου απαγορεύεται.

Ο “Οδηγός Λαγκαδά” (www.odigoslagada.gr) προσφέρει στον χρήστη την δυνατότητα να αναζητήσει από την βάση δεδομένων του, μια επιχείρηση ή έναν επαγγελματία φυσικό πρόσωπο, ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο (εταιρείες κλπ) χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά την επωνυμία της επιχείρησης ή το είδος και την έδρα της επιχείρησης. Μπορεί να εντοπίσει τα στοιχεία του (ειδικότερα επωνυμία ή όνομα, είδος, τηλέφωνο, ιστοσελίδα και έδρα επιχείρησης) που περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων του.

Δικαίωμα εγγραφής στον οδηγό έχουν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες καθώς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και της υπηρεσίας υποχρεούται να γίνεται για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Απαγορεύεται ρητά στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου. Για παράδειγμα, δεν είναι επιτρεπτή η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.

Η υπηρεσία και το περιεχόμενο (ενδεικτικά: δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα και άρθρα) που εμφανίζονται είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες στον διαδικτυακό τόπο, προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της υπηρεσίας ή του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλο ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην εταιρεία είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο ή τους σχετικούς χάρτες.

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο παρέχονται όπως δίνονται από τον χρήστη. Ο “Οδηγός Λαγκαδά” δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα των πληροφοριών ούτε ευθύνεται για αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού.

Ο “Οδηγός Λαγκαδά” δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές καθώς και ότι θα λειτουργήσει δίχως σφάλματα και διαταραχές. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει “Οδηγός Λαγκαδά”, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Διαδικτύου ή του διαδικτυακού τόπου, καθώς και μίας προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας. κάτι τέτοιο δεν αποτελεί ελάττωμα. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης ή αναβάθμισης . Ο χρήστης δηλώνει ότι συναινεί με τέτοια μέτρα, τα οποία συνήθως πραγματοποιούνται εκτός του ωραρίου εργασίας και διορθώνονται έγκαιρα. Ο “Οδηγός Λαγκαδά” δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης εξαιτίας της χρήσης ή της μη διαθεσιμότητας της χρήσης της υπηρεσίας και των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόν διαδικτυακό τόπο.

Τα links («σύνδεσμοι») που περιλαμβάνει ο “Οδηγός Λαγκαδά” προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, ελέγχονται από τρίτους φορείς και παρέχονται για την διευκόλυνση των χρηστών χωρίς να υποστηρίζει αυτές τις ιστοσελίδες ή να αποδέχεται το περιεχόμενο τους. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους συνδέσμους ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι φεύγει από την ιστοσελίδα του “Οδηγός Λαγκαδά” ο οποίος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και οι παρόντες όροι δεν ισχύουν για τις ιστοσελίδες τρίτων. Κατά συνέπεια, ο χρήστης φέρει την ευθύνη για την ενημέρωση του για την πολιτική τήρησης του απορρήτου των ιστοσελίδων που επισκέπτεται.

Ο “Οδηγός Λαγκαδά” συμπεριλαμβάνει προσωπικά στοιχεία των χρηστών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών τα οποία συλλέγονται, κατοχυρώνονται, οργανώνονται, αποθηκεύονται ενδεικτικά και επεξεργάζονται έχοντας στόχο να παρέχεται η υπηρεσία και η προώθηση των προϊόντων του “Οδηγός Λαγκαδά” και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997 και 3471/2006 όπως εκάστοτε ισχύουν. Συνεπώς, οι συμπεριλαμβανόμενοι χρήστες συναινούν προς τον “Οδηγός Λαγκαδά” για την επεξεργασία των δεδομένων τους όσον αφορά τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με “Οδηγός Λαγκαδά” email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί την αλλαγή, διόρθωση ή την διαγραφή των στοιχείων από τη βάση δεδομένων “Οδηγός Λαγκαδά” θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον ανωτέρω τρόπο. Ειδικότερα, για την διαγραφή από την βάση δεδομένων του οδηγού ο χρήστης θα πρέπει να αποστείλει ημεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Σε αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή ο “Οδηγός Λαγκαδά” δεν παραλάβει την δήλωση του χρήστη για διαγραφή του από πληροφοριακό του σύστημα διατηρεί το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας και αποστολής προωθητικών μηνυμάτων.

Ο “Οδηγός Λαγκαδά” έχει το δικαίωμα να προωθεί το περιεχόμενο του ιστοτόπου σε τρίτα κανάλια (social networks, mail lists, sms lists κτλ) με σκοπό την προώθηση και γνωστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται.

Ο χρήστης, που επιθυμεί να προβληθεί στην ιστοσελίδα “Οδηγός Λαγκαδά”, υποχρεούται να προκαταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα, μέσω των εκάστοτε διαθέσιμων τρόπων εξόφλησης, που αντιστοιχεί στην προβολή του για χρονική περίοδο ενός ημερολογιακού έτους, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία ή δοκιμαστική καταχωρηση. Το κόστος της προβολής εξαρτάται από τις υπηρεσίες που θα επιλέξει ο χρήστης. Το τίμημα αυτό δεν είναι επιστρέψιμο σε περίπτωση αίτησης διακοπής από πλευράς του χρήστη μέσα στο έτος. Η πλατφόρμα προσφέρει τα εξής διαθέσιμα πακέτα: Πακέτο #1: Δοκιμαστική Καταχώρηση Χωρίς Κόστος μετά από προσωπική ή ηλεκτρονική επικοινωνία και μέχρι να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη στην επιχείρηση για την επιλογή πακέτου εγγραφής και την αντίστοιχη τιμολόγηση. Η μέγιστη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου καταχώρησης είναι έξι μήνες από την ημερομηνία εγγραφής. Η καταχώρηση διαγράφεται σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εγγραφής της επιχείρησης στην πλατφόρμα. Πακέτο #2: 50€/χρόνο με προβολή των βασικών στοιχείων της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Φωτογραφία) Πακέτο #3: 80€/χρόνο με προβολή των βασικών στοιχείων της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Φωτογραφία) με επιπλέον δυνατότητα προσθήκης Website της επιχείρησης Πακέτο #4: 100€/χρόνο με προβολή των βασικών στοιχείων της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Φωτογραφία & Website) με επιπλέον δυνατότητα προβολής σε πολλαπλές κατηγορίες. Προβλέπονται τιμές προσφοράς – γνωριμίας κατά περίπτωση για όσες επιχειρήσεις ολοκληρώσουν την εγγραφή τους το 1ο εξάμηνο του 2020, καθώς και για επιχειρήσεις με περισσότερες από μία καταχωρήσεις.

Ο “Οδηγός Λαγκαδά” έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τις πληροφορίες που παρέχει, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα www.odigoslagada.gr. Η χρήση του “Οδηγός Λαγκαδά” (www.odigoslagada.gr) προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, τόσο από τους επιχειρηματίες όσο και από τους επισκέπτες του ιστοτόπου.

Προσθέστε και εσείς τώρα τη δική σας επιχείρησή

Δηλώστε την τώρα εύκολα, γρήγορα και οικονομικά!